Asfalt

Skal dere legge Asfalt?

Skal dere legge Asfalt?

Skal dere legge Asfalt? Da er det bra å be om veiledning.

Hvis du eier et stort landområde og har ansvar for private veier kan det å legge Asfalt være en utrolig bra måte å bevare kvaliteten på veien. De norske værforholdene og ikke minst sesongene er et utfordring for norske veier enten de er belagt med asfalt eller ikke.

Men det å legge asfalt på veien beskytter likevel mot dårlige veiforhold og det å legge asfalt vil for mange være et stor oppgradering. På private veier der det ligger grus eller annen stein er det også større risiko for at værforholdene påvirker trafikken negativt og selv om det kanskje ikke kjører så mange biler på private veier kan det likevel være et bra tiltak.

Det å sette seg fast på våt og gjørmete grusvei langt ute i skogen er ikke akkurat det man har mest lyst til. Og stein-sprut er heller ikke særlig bra og det kan i verste fall føre til dyre regninger hos mekanikerne. 

Asfalt er en oppgradering av veien

Når man eier en privat vei har man ansvar for å holde veien kjøre-dyktig og derfor kan det å legge asfalt være en god måte å gjøre resten av vedlikeholdet mer enkelt. Det er et stort ansvar å ha, og det å velge å legge asfalt kan gjøre at man kan sove litt tryggere, med god viten om at både veien og bilistene er tatt godt vare på.

Noe man ofte opplever når man bor ute pop landet er at det er lange strekker med asfalt, før det kommer en strekke uten, før det kommer asfalt igjen. Dette er fordi det er forskjellige grunn-eiere som har ansvar for de private veiene man kjører på.

Det å bli enige om hva man velger å gjøre er ikke alltid mulig, så det blir ekstra viktig å gjøre det man selv føler er best for veien og forholdene.