uteleker

Att leka för hela livet

Att leka för hela livet

Rätt vad det är så upptäcker man att det har spenderats alldeles för mycket tid inomhus. Det är lätt hänt, kanske speciellt i dessa tider då vi håller avstånd till varandra på grund av världsläget. Det liksom börjar spritta i kroppen och man känner att det är dags att ge sig av, ut, och andas frisk luft.

Har man barn är detta scenario kanske inte lika vanligt. Sitter man inomhus för länge tenderar det att märkas, rätt snabbt. Här gäller det helt enkelt att hålla igång mest hela tiden, så att alla inte klättrar omkring på väggarna.

Lekplatsernas utveckling genom åren

Det är ganska kul att se hur utbudet och utseendet på lekplatserna har förändrats under årens gång. Växte man upp under 70- och 80-talen minns man att lekparkerna kunde vara lite crazy. Sedan kom ett större säkerhetstänk vilket förvisso gjorde lekplatserna till just säkrare platser, men kanske även kanske lite tråkigare.

Nu känns det som om att pendeln har börjat svänga igen. Lekplatserna har blivit mer äventyrliga och erbjuder möjlighet till utforskning på ett annat sätt än tidigare. 

Samtidigt fortsätter också leksaker och annat att utvecklas, föstås. Som när man kikar på https://lekeakademiet.no/ och inser att det har hänt en hel del grejer sedan man själv var liten.

I centrum står förstås nu, som då, lusten till att upptäcka och utforska. Dessa två ingredienser är två centrala krafter i livet som vi gör gott i att behålla – även som vuxna.

För även om man blir äldre så betyder det inte att tillvaron måste stagnera. Kan man fortsätta att bejaka sitt inre barn under hela livets gång har man nämligen både tillgång till kreativitet och energi som håller en vital även när man åldras. Det är sådant som höjer livskvaliteten, både för en själv och för de människor som man har omkring sig.